شنبه 24 مهر‌ماه سال 1389

آفتاب از کنار پرده های سفید تنها پنجره اتاق بر روی عروسک بی موی دخترک خودنمایی می کرد. دخترک با دستی که النگوهایش صدا میداد عروسکش را در مسیر گرد و خاک رقصان خط کج نور آفتاب می چرخاند . گاهی آنرا بلند می کرد و دوباره روی زمین می گذاشت. صدای تقه در دخترک را از عالم بازی و رقص بیرون آورد . دستی به موهایش کشید و در حالیکه عروسک را یک دستی در بغل گرفته بود با قری در کمر به سمت در رفت . مردی با بلوز سفید در آستانه در بود.

-         سلام، کفشتون رو در بیارین و برین اون اتاق.

دختر با انگشت سبابه به سمت دری بسته اشاره کرد. مرد لبخندی زد و ساکت ماند.

-         اوه آقا ، پول یادتون نره، درسته که بابام نیست ولی هر چی باشه من نماینده اش هستم.

لبخندی تمام صورت مرد را پر کرد و دستش را درون جیب پشتی شلوارش کرد و یک چک پول مسافرتی بیرون آورد و به سمت دخترک گرفت.

-         بابام گفته از این تراولا نمیشه ولی حالا اینبار اشکال نداره، بفرمایین.

دخترک همانطور که به رفتن مرد نگاه می کرد، به سمت پنجره رفت و روی پتوی نخ نما شده آبی رنگ نشست. چک پول را زیر پتو گذاشت و پاهایش را دراز کرد تا عروسکش را بخواباند. آفتاب آرام آرام  از اتاق بیرون می رفت و تاریکی مکان را پر می کرد. دختر به گوشه اتاق رفت و از سفره کنار سماور تکه ایی نان در آورد و به دندان گرفت. دوباره روی پتوی آبی رنگ برگشت و خمیازه ایی بلند کشید . در حالیکه عروسکش را محکم در آغوش گرفته بود، دراز کشید. چشمانش گرم شده بود که در باز شد و مرد سفید پوش بیرون آمد. با همان لبخند نخستین به سمت در خروجی رفت. زن از اتاق بیرون آمد و به سمت دخترک رفت یک لایه از پتو را از کنار او به روی اش انداخت.

دختر به سمت زن برگشت و گفت:

-         من کی بزرگ میشم تا مثل تو کار کنم و پول در بیارم؟

-         حالا الان بخواب خیلی مونده تا بزرگ بشی.

دختر عروسک را محکمتر در آغوش گرفت و چشمانش را بست. زن دست زیر پتو کردو چک پول را بیرون آورد و درون سینه اش جا داد.

طراحی سایت تاریخ ایران لینکدونی تبادل لینک Used Engines دانلود کتاب اسطوره اساطیر Ancient Civilizations Eski Tarih تاریح القدیم دایرکتوری تبادل لینک مشاهیر چهره های ماندگار دکتر شریعتی لینک های داغ دانلود کتاب رایگان ابهر abhar تاریخ فلسفه اخبار خبر ایران باستان تبلیغات آگهی رایگان آشپزی تبادل لینک مجله پزشکی فارس نویس فروشگاه نیازمندی ها شعر پارسی فارسی آگهی رایگان تبلیغات رایگان download دانلود مصر باستان